Privatumo politika

Mūsų įmonė Benemedo s.r.o., ID: 26141329, PVM: CZ26141329, kurios registruota buveinė: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, pašto kodas 15600, įregistruota Prahos savivaldybės teismo Komercinių bylų registre, bylos numeris C 73868, skelbia šias fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymo taisykles.
Ši politika taikoma tik fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui.
Ši politika visiškai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), kuris įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.

Mūsų tikslas – skaidriai ir, kiek įmanoma, suprantamai suteikti jums reikiamą informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, todėl šis dokumentas suskirstytas į skyrius, suskirstytus pagal tai, su kokia jūsų ar mūsų veikla (ar veiklos sritimi) šie asmens duomenys yra tvarkomi. Atskirų skyrių išskyrimas neatmeta atvejų, kai tokios atskiros veiklos sritys praktiškai persidengs, tačiau to negalima atmesti.

Tai konkrečiai šie skyriai:
1. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su „slapukų” naudojimu lankantis svetainėje mediket.ch/lt
• Šiame skyriuje aptariamas jūsų asmens duomenų, kuriuos gauname naudodami slapukus jūsų apsilankymų mūsų svetainėje metu, tvarkymas.
2. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su tolesniu svetainės naudojimu ir naršymu mediket.ch/lt – ne slapukų naudojimo kontekste
• Šiame skyriuje aptariamas jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymas, pvz:
• Jei prašote informacijos, patarimo, pavyzdžio ir t. t., užpildydami atitinkamą formą mūsų svetainėje.
3. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su komercinių pranešimų (naujienlaiškių) siuntimu, gavus fizinio asmens sutikimą
• Šis skyrius apima duomenų tvarkymą, susijusį su komercinių pranešimų (naujienlaiškių), susijusių su panašiomis ar kitomis mūsų siūlomomis prekėmis, siuntimu.

IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ APIE KIEKVIENĄ SKYRIŲ ŽR. TOLIAU:

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, SUSIJĘS SU SLAPUKŲ NAUDOJIMU LANKANTIS SVETAINĖJE mediket.ch/lt

Duomenų valdytojas:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, registruota buveinė: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, pašto kodas 15600, įregistruota Prahos savivaldybės teismo komerciniame registre numeriu C 73868

Administratoriaus kontaktiniai duomenys:
Buveinė (kontaktinis adresas): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, pašto kodas 15600
el. paštas: info@benemedo.com, tel. nr. +420 257 920 730

Kokiais atvejais bus atliekamas apdorojimas?
Tai apima jūsų asmens duomenų, kuriuos gauname naudodami slapukus, kai lankotės mūsų svetainėje, tvarkymą mediket.ch/lt.
Svetainėje mediket.ch/lt naudojame vadinamuosius slapukus. Slapukas – tai trumpas teksto failas, kurį aplankyta svetainė (šiuo atveju mediket.ch/lt) siunčia į naršyklę.
Slapukai leidžia mūsų svetainei įrašyti informaciją apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai (taip pat duomenų kategorijų apžvalga, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, saugojimo laikotarpis):

1. Tikslas: Poreikis užtikrinti tinkamą mūsų svetainės veikimą ir funkcionavimą
• pvz., matuoti svetainės lankomumą arba pritaikyti mūsų svetainės rodymą
Tvarkomi asmens duomenys šiam tikslui visų pirma gali būti:
• IP adresą, slapukų pagalba surinktus asmens duomenis ir, jei reikia, kitus duomenis
• Mūsų tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno duomenų subjekto aplinkybių, todėl stengiamės, kad mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų apimtis būtų kuo mažesnė.
Teisinis pagrindas mūsų įmonė turi teisėtą interesą šiuo duomenų tvarkymo tikslu (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą):
• domėjimasis tinkamu svetainės veikimu
Laikymo laikas asmens duomenis su duomenų valdytoju:
• 13 mėnesių nuo paskutinio šių slapukų naudojimo

2. Tikslas: Tikslinės reklamos, skirtos prekėms iš mūsų svetainės, teikimas, pakartotinis nukreipimas, t. y. rinkodaros tikslais
• Tai reiškia, kad jei sutinkate tvarkyti savo asmens duomenis, gautus slapukų pagrindu, mes naudojame savo interneto portalo analitinius įrankius, kad galėtume stebėti jūsų elgesį, kai lankotės mūsų svetainėje, o tai leidžia mums geriau atspindėti lankytojų (įskaitant jus) reakcijas ir pritaikyti svetainės aplinką bei pateikiamą produktų asortimentą prie jūsų poreikių ir interesų.

Tvarkomi asmens duomenys šiam tikslui visų pirma gali būti:
• IP adresą, slapukų pagalba surinktus asmens duomenis ir, jei reikia, kitus duomenis
• Mūsų tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno duomenų subjekto aplinkybių, todėl stengiamės, kad mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų apimtis būtų kuo mažesnė.
Teisinis pagrindas šiuo duomenų tvarkymo tikslu yra Jūsų sutikimas (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą), pvz:
bendrasis patvirtinimas – Tarnybos teigimu, tokiu sutikimu taip pat laikomas jūsų kompiuterio ar interneto naršyklės nustatymas leisti bet kuriai interneto svetainei (t. y. logiškai ir mūsų) saugoti slapukus galutiniame įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ir t. t.), arba
individualus sutikimas – pvz., spustelėdami „Leisti naudoti slapukus” (arba kitus panašiai suformuluotus mygtukus) mūsų svetainėje

Laikymo laikas asmens duomenis su duomenų valdytoju:
13 mėnesių nuo paskutinio šių slapukų naudojimo

Jokių kitų duomenų tvarkymo tikslų
Jūsų asmens duomenų toliau netvarkysime jokiais kitais nei pirmiau nurodytais tikslais.

Savanoriškas asmens duomenų teikimas
Jūs neprivalote pateikti mums savo asmens duomenų. Todėl savo duomenų pateikimas yra savanoriškas.

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims (toliau – duomenų gavėjai) teikiame tik tuo atveju, jei tai būtina jų duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.
Tai šios duomenų gavėjų kategorijos:
• žiniatinklio analizės paslaugų teikėjai – Google Analytics
• reklamos paskyrų platformų operatoriai – Facebook, Google AdWords, Sklik
• rinkodaros sprendimų ir (arba) paslaugų teikėjai – Hotjar

Asmens duomenys nebus perduodami už EEB ribų
Šiais tikslais jūsų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės ribų (ES valstybės narės + Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija) ar tarptautinėms organizacijoms.
Visi minėti jūsų asmens duomenų gavėjai yra įsikūrę ES.

Automatinis sprendimų priėmimas. Profiliavimas.
Asmens duomenys tvarkomi automatizuotai elektronine forma.
Tvarkant jūsų asmens duomenis taip pat vykdomas vadinamasis automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.
Tai konkrečiai reiškia, kad tvarkant jūsų asmens duomenis mūsų interneto portalo analitinės priemonės gali pateikti jums tikslinį pasiūlymą įsigyti produktų, kurie, remiantis mūsų analize, jus domina arba gali dominti.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu
Tvarkydami savo asmens duomenis turite keletą teisių, kuriomis galite pasinaudoti. Tai visų pirma:
• teisę atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis
• teisę prašyti susipažinti su jūsų asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti arba prašyti apriboti jų tvarkymą
• teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
• teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybai, jei manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome pažeisdami įstatymus
• vadinamąją „teisę į duomenų perkeliamumą”, kuri garantuoja jums:
• teisė gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte struktūrizuotos išvesties forma (pvz., elektroninio pdf failo pavidalu)
• teisę prašyti, kad jūsų duomenis tiesiogiai perduotume kitam jūsų pasirinktam duomenų valdytojui (tai padarysime, jei tai techniškai įmanoma).
Be pirmiau išvardytų teisių, turite šias papildomas teises, susijusias su jūsų duomenų tvarkymu.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, SUSIJĘS SU TOLESNIU SVETAINĖS NAUDOJIMU IR NARŠYMU mediket.ch/lt – NE SLAPUKŲ NAUDOJIMO KONTEKSTE

Duomenų valdytojas:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, registruota buveinė: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, pašto kodas 15600, įregistruota Prahos savivaldybės teismo komerciniame registre numeriu C 73868

Administratoriaus kontaktiniai duomenys:
Buveinė (kontaktinis adresas): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, pašto kodas 15600
el. paštas: info@benemedo.com, tel. nr. +420 257 920 730

Kokiais atvejais bus atliekamas apdorojimas?
Tai apima asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate su slapukų naudojimu nesusijusiais atvejais, tvarkymą, pvz:
• Jei su mumis susisieksite užpildydami atitinkamą kontaktinę formą mūsų svetainėje.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai (taip pat tvarkomų duomenų kategorijų apžvalga, tvarkymo teisinis pagrindas, saugojimo laikotarpis):

Tikslas: Didesnės nei įprasta naudos teikimas svetainės lankytojams
• pvz., siekiant išsiųsti jums atsakymus į jūsų klausimus ir (arba) užklausas

Tvarkomi asmens duomenys abiem šiais tikslais gali būti visų pirma:
• vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas ir kita;
• mūsų tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno duomenų subjekto aplinkybių, todėl stengiamės, kad mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų apimtis būtų kuo mažesnė.
Teisinis pagrindas šiuo duomenų tvarkymo tikslu yra:
• mūsų teisėtas interesas tvarkyti atsakymą į jūsų užklausą
• (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą)
Laikymo laikas asmens duomenis su duomenų valdytoju:
• 10 metų nuo asmens duomenų gavimo

Jokių kitų duomenų tvarkymo tikslų
Jūsų asmens duomenų toliau netvarkysime jokiais kitais nei pirmiau nurodytais tikslais.

Savanoriškas asmens duomenų teikimas
Jūs neprivalote pateikti mums savo asmens duomenų. Todėl savo duomenų pateikimas yra savanoriškas.

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims („duomenų gavėjams”) teikiame tik tuo atveju, jei tai būtina mūsų savanoriškiems įsipareigojimams jūsų atžvilgiu įvykdyti.
Šios kategorijos duomenų gavėjai:
• prieglobos paslaugų teikėjai – Active24
Paryškintu šriftu pažymėtas platformos, pagal kurią veikia šis duomenų gavėjas, prekinis pavadinimas.

Asmens duomenų perdavimas už EEE ribų
Jūsų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės ribų (ES valstybės narės + Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija) arba tarptautinėms organizacijoms.
Minėtasis jūsų asmens duomenų gavėjas yra įsikūręs ES

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu
Tvarkydami savo asmens duomenis turite keletą teisių, kuriomis galite pasinaudoti. Tai visų pirma:
• teisę prašyti susipažinti su jūsų asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti
arba prašyti apriboti jų tvarkymą
• teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
• teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybai, jei manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome pažeisdami įstatymus
• vadinamąją „teisę į duomenų perkeliamumą”, kuri jums garantuoja:
◦ teisė gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte struktūrizuotos išvesties forma
(pvz., kaip elektroninę pdf rinkmeną)
• teisę prašyti, kad jūsų duomenis tiesiogiai perduotume kitam jūsų pasirinktam duomenų valdytojui (tai padarysime, jei tai techniškai įmanoma).
Be pirmiau išvardytų teisių, turite šias papildomas teises, susijusias su jūsų duomenų tvarkymu.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, SUSIJĘS SU KOMERCINIŲ PRANEŠIMŲ (NAUJIENLAIŠKIŲ) SIUNTIMU GAVUS FIZINIO ASMENS SUTIKIMĄ

Duomenų valdytojas:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, registruota buveinė: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, pašto kodas 15600, įregistruota Prahos savivaldybės teismo komerciniame registre numeriu C 73868

Administratoriaus kontaktiniai duomenys:
Buveinė (kontaktinis adresas): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, pašto kodas 15600
el. paštas: info@benemedo.com, tel. nr. +420 257 920 730

Kokiais atvejais bus atliekamas apdorojimas?
Tai apima atvejus, kai savanoriškai pateikiate mums savo el. pašto adresą komercinių pranešimų (naujienlaiškių) siuntimo tikslais ir sutinkate gauti tokius komercinius pranešimus šiuo el. pašto adresu, pvz., pažymėdami žymimąjį langelį arba kitu skaidriu, aiškiu ir informuotu būdu.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas (taip pat tvarkomų duomenų kategorijų apžvalga, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, saugojimo laikotarpis):

Komercinių pranešimų siuntimas rinkodaros tikslais (tiesioginė rinkodara)
• Tai apima naujienlaiškių su mūsų produktų pasiūlymais siuntimą jūsų el. pašto adresu, įskaitant informacijos, susijusios su mūsų siūlomomis prekėmis, produktais ar paslaugomis, siuntimą.
Tvarkomi asmens duomenys šiam tikslui visų pirma gali būti:
• Jūsų el. pašto adresą arba IP adresą, taip pat, jei reikia, kitus adresus (pvz., vardą, pavardę ir t. t.);
• tačiau kiekvienu konkrečiu atveju tvarkomų asmens duomenų apimtis gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno duomenų subjekto aplinkybių; tačiau mes stengiamės, kad mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų apimtis visada būtų kuo mažesnė.
Teisinis pagrindas šiuo duomenų tvarkymo tikslu jūsų sutikimas yra
• (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą)
Laikymo laikas asmens duomenis su duomenų valdytoju
• 10 metų nuo jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis gavimo

Jokių kitų duomenų tvarkymo tikslų
Jūsų asmens duomenų toliau netvarkysime jokiais kitais nei pirmiau nurodytais tikslais.

Savanoriškas asmens duomenų teikimas
Jūs neprivalote pateikti mums savo asmens duomenų. Todėl savo duomenų pateikimas yra savanoriškas.

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims (toliau – duomenų gavėjai) teikiame tik tuo atveju, jei tai būtina duomenų tvarkymo ir komercinių pranešimų siuntimo tikslais.
Tai šios duomenų gavėjų kategorijos:
• prieglobos paslaugų teikėjai – Active24
• el. pašto rinkodaros priemonių teikėjai – Mailchimp
Paryškintu šriftu pažymėti paslaugų ir platformų, kuriomis naudojasi šie duomenų gavėjai, prekiniai pavadinimai.

Asmens duomenų perdavimas už EEE ribų
„Mailchimp” el. pašto rinkodaros paslaugos operatorius yra Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įsikūrusi komercinė bendrovė „The Rocket Science Group LLC”. Todėl, atsižvelgiant į mūsų ketinimą naudotis paslauga, jūsų asmens duomenys bus
bus pervesta į JAV.
Pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250 asmens duomenys gali būti laisvai perduodami iš ES į JAV organizacijas, kurios yra įtrauktos į „Privatumo skydo organizacijų sąrašą”, kurį tvarko ir viešai skelbia JAV prekybos departamentas. „Mailchimp” yra įtraukta į šį sąrašą, todėl jūsų asmens duomenys gali būti jai perduoti.
Jūsų asmens duomenys nėra ir nebus atskleidžiami trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės ribų (ES valstybės narės + Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija) arba tarptautinėms organizacijoms, išskyrus pirmiau nurodytus atvejus.

Automatinis sprendimų priėmimas. Profiliavimas.
Asmens duomenys tvarkomi automatizuotai elektronine forma.
Tvarkant jūsų asmens duomenis taip pat vykdomas vadinamasis automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.
Tai konkrečiai reiškia, kad tvarkant jūsų asmens duomenis mūsų interneto portalo analitinės priemonės gali teikti tikslinius pasiūlymus dėl produktų iš mūsų svetainės, kurie, remiantis mūsų analize, jus domina arba gali jus sudominti.
Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą). Jei prieštarausite, asmens duomenų nebetvarkysime tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu
Tvarkydami savo asmens duomenis turite keletą teisių, kuriomis galite pasinaudoti. Tai visų pirma:
• teisę prašyti susipažinti su jūsų asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti,
arba prašyti apriboti jų tvarkymą
• teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
• teisę atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis
• teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybai, jei manote, kad jūsų asmens duomenys
tvarkome pažeisdami teisinius reglamentus
• vadinamąją „teisę į duomenų perkeliamumą”, kuri apima:
◦ teisė gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte struktūrizuotos išvesties forma
(pvz., kaip elektroninę pdf rinkmeną)
◦ teisę prašyti, kad jūsų duomenis tiesiogiai perduotume kitam jūsų pasirinktam duomenų valdytojui (tai padarysime, jei tai techniškai įmanoma).
Be pirmiau išvardytų teisių, turite šias papildomas teises, susijusias su jūsų duomenų tvarkymu.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ APŽVALGA

1. Teisė susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis
Kaip duomenų subjektas turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei taip, turite teisę susipažinti su šiais asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:
• apdorojimo tikslai;
• susijusių asmens duomenų kategorijos;
• gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys;
• numatytą laikotarpį, kurį asmens duomenys bus saugomi, arba, jei to neįmanoma nustatyti, kriterijus, pagal kuriuos tas laikotarpis nustatomas;
• teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Čekijoje – Asmens duomenų apsaugos tarnybai);
• teisės reikalauti iš mūsų ištaisyti ar ištrinti jūsų asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu buvimą;
• visą turimą informaciją apie asmens duomenų šaltinį, išskyrus atvejus, kai ji buvo gauta tiesiogiai iš jūsų;
• apie tai, kad automatizuotai priimami sprendimai, įskaitant profiliavimą, ir bent jau tokiais atvejais pateikiama reikšminga informacija apie taikomą procedūrą, taip pat apie tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomus padarinius jums;
• jei jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuotas apie tokiam perdavimui taikomas tinkamas apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.
Pateiksime jums tvarkomų asmens duomenų kopiją. Jūsų prašymu už papildomas kopijas galime imti pagrįstą mokestį, pagrįstą administracinėmis išlaidomis.
Jei prašote šios informacijos elektroniniu būdu, atsakysime jums įprastai naudojama elektronine forma (nebent paprašysite kitokios išvesties formos).

2. Teisė į remontą
Kaip duomenų subjektas turite teisę reikalauti, kad netikslūs jūsų asmens duomenys būtų nepagrįstai nedelsiant ištaisyti.
Atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, taip pat turite teisę papildyti neišsamius asmens duomenis, be kita ko, pateikdami papildomą deklaraciją.

3. Teisė į ištrynimą („teisė būti pamirštam”)
Kaip duomenų subjektas, jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų nepagrįstai nedelsiant ištrinti, o mes privalome nepagrįstai nedelsiant ištrinti jūsų asmens duomenis, jei yra viena iš šių priežasčių:
• asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
• atšaukiate sutikimą, kuriuo remiantis duomenys buvo tvarkomi su jūsų sutikimu, ir nebėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
• nesutinkate, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys (kai duomenys tvarkomi dėl poreikio tenkinti viešąjį interesą arba mūsų teisėto intereso), jei nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti;
• nesutikti su duomenų tvarkymu, jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
• asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai
• asmens duomenys turi būti ištrinti siekiant įvykdyti teisinę prievolę pagal Europos Sąjungos arba Čekijos teisę;
• asmens duomenys buvo renkami teikiant vaikui informacinės visuomenės paslaugas;

Jei atskleisime jūsų asmens duomenis ir privalėsime juos ištrinti, kaip aprašyta pirmiau, imsimės pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, kad informuotume kitus duomenų valdytojus, kurie tvarko tuos asmens duomenis, kad prašote jų ištrinti bet kokias nuorodas į tuos asmens duomenis, jų kopijas ar kopijas.
Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, atkreipkite dėmesį, kad neprivalome ištrinti jūsų asmens duomenų tiek, kiek tai būtina:
• naudotis teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
• siekiant įvykdyti teisinę prievolę, pagal kurią reikalaujama tvarkyti duomenis pagal Europos Sąjungos ar Čekijos teisę, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui ar vykdant viešąją valdžią;
• dėl viešojo intereso visuomenės sveikatos srityje;
• archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, kai dėl 1 dalyje nurodytos jūsų teisės gali būti užkirstas kelias arba kilti rimtas pavojus tokio tvarkymo tikslams;
• teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Kaip duomenų subjektas turite teisę reikalauti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą bet kuriuo iš šių atvejų:
• paneigsite asmens duomenų tikslumą – tokiu atveju jūsų asmens duomenų tvarkymas bus apribotas laikotarpiui, reikalingam asmens duomenų tikslumui patikrinti;
• jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, o prašote apriboti jų naudojimą;
• jei mums nebereikia jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jie vis dar reikalingi teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti;
• jei prieštaraujate savo asmens duomenų tvarkymui (jei jie tvarkomi dėl viešojo intereso arba mūsų teisėto intereso) – tokiu atveju jūsų asmens duomenų tvarkymas bus apribotas, kol bus patvirtinta, kad mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės už jūsų teisėtas priežastis.;
Jei duomenų tvarkymas buvo apribotas, šie asmens duomenys gali būti tvarkomi, išskyrus saugojimą, tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises arba dėl svarbaus Europos Sąjungos ar valstybės narės viešojo intereso. Tokiu atveju iš anksto informuosime jus, kad tvarkymo apribojimas bus panaikintas.

5. Pranešimo prievolė dėl asmens duomenų ištaisymo ar ištrynimo arba tvarkymo apribojimo
Privalome pranešti atskiriems gavėjams, kuriems buvo atskleisti jūsų asmens duomenys, apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą ar tvarkymo apribojimą, atliktą pagal pirmiau nurodytas jūsų teises, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba tam reikia neproporcingų pastangų. Jei paprašysite, informuosime jus apie šiuos gavėjus.

6. Teisė į duomenų perkeliamumą
Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu arba yra būtinas sutartiniams santykiams su mumis vykdyti, arba jei duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
• teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; ir
• teisę perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
Jei pasinaudojate tokia teise, mes privalome jos laikytis. Tačiau jūsų teisė į duomenų perkėlimą jokiu būdu negali turėti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą, turite teisę reikalauti, kad asmens duomenys būtų tiesiogiai perduoti iš vieno duomenų valdytojo kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma.
Naudojimasis šia teise nepažeidžia jūsų teisės į ištrynimą. Ši teisė netaikoma duomenų tvarkymui, kuris būtinas užduočiai, vykdomai viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas, atlikti.

7. Teisė prieštarauti
Kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (kai duomenys tvarkomi dėl viešojo intereso ar teisėto intereso), įskaitant profiliavimą, remiantis šiomis nuostatomis, dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tokiu atveju jūsų asmens duomenų toliau netvarkysime, nebent galėsime įrodyti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už jūsų interesus ar teises ir laisves, arba teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo tikslais.
Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, jei jis susijęs su šia tiesiogine rinkodara. Jei nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys šiais tikslais nebebus tvarkomi.
Kai asmens duomenys tvarkomi mokslinių tyrimų arba statistikos tikslais, jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę dėl su jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso.

8. Automatinis individualių sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą
Kaip duomenų subjektas turite teisę, kad jums nebūtų taikomas joks sprendimas, grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris jums turi teisinių pasekmių arba daro jums panašų reikšmingą poveikį. Ši nuostata netaikoma, jei sprendimas yra:
• būtina jūsų ir mūsų sutarčiai sudaryti arba vykdyti;
• leidžiama pagal Europos Sąjungos arba Čekijos įstatymus;
• remiantis jūsų aiškiu sutikimu.
Jei automatizuotas sprendimas yra būtinas jūsų ir mūsų sutarčiai sudaryti ar vykdyti arba yra pagrįstas jūsų aiškiu sutikimu, imsimės tinkamų priemonių jūsų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti, bent jau teisei į žmogaus įsikišimą iš duomenų valdytojo pusės, teisei pareikšti savo nuomonę ir teisei užginčyti atitinkamą sprendimą.

9. Pranešimas duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimus
Jei dėl konkretaus asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus jūsų teisėms ir laisvėms, apie pažeidimą jums pranešime nepagrįstai nedelsdami.
Tačiau pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nereikalaujama, jei tenkinama kuri nors iš toliau nurodytų sąlygų:
• jūsų asmens duomenims, kuriuos paveikė asmens duomenų saugumo pažeidimas, buvo įdiegtos ir taikomos tinkamos techninės ir organizacinės apsaugos priemonės, visų pirma tokios, kurios padaro duomenis nesuprantamus asmenims, neturintiems teisės jais naudotis, pavyzdžiui, šifravimas
• ėmėmės tolesnių priemonių užtikrinti, kad didelė rizika jūsų teisėms ir laisvėms nebegresia
• tai pareikalautų neproporcingai didelių pastangų. Tokiu atveju būsite informuoti tokiu pat veiksmingu būdu.

10. Pranešimas apie priemones, kurių imtasi
Jūsų prašymu nepagrįstai nedelsdami ir bet kokiu atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateiksime jums informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi (dėl teisių, kuriomis pasinaudojote). Prireikus ir atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Apie bet kokį tokį pratęsimą informuosime jus per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, nurodydami vėlavimo priežastis.
Jei prašymą pateiksite elektronine forma, informacija, jei tik bus įmanoma, bus pateikta elektronine forma, nebent paprašysite kitaip.
Jei nesiimsime veiksmų, kurių prašėte imtis, nedelsdami ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo dienos informuosime jus apie nesiėmimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai bei kreiptis teisminės apsaugos.
Informacija apie bet kokius veiksmus, kurių imamės dėl jūsų įgyvendintų teisių, teikiama ir atliekama nemokamai. Tačiau jei jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neprotingi, ypač dėl to, kad jie kartojasi, galime:
• nustatyti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į administracines išlaidas, susijusias su prašomos informacijos ar pranešimo pateikimu arba prašomų veiksmų atlikimu
atsisakyti patenkinti prašymą.

Savo teisėmis galite pasinaudoti elektroniniu būdu siųsdami el. laišką mūsų el. pašto adresu: info@benemedo.com, arba siųsdami prašymą paštu mūsų adresu Benemedo s.r.o., Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, pašto kodas 15600.

Prahoje, dėl 1.2.2022
Benemedo s.r.o.