Politica de confidențialitate

Compania noastră Benemedo s.r.o., ID nr.: 26141329, CIF: CZ26141329, cu sediul social: Praga 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, cod poștal 15600, înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Municipal din Praga sub numărul de dosar C 73868, emite prin prezenta următoarele reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.
Această politică se aplică numai la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.
Această politică este pe deplin conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „GDPR”), care este în vigoare începând cu 25 mai 2018.

Scopul nostru este de a vă oferi informații relevante despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un mod transparent și, pe cât posibil, inteligibil, motiv pentru care acest document este împărțit în secțiuni, structurate în funcție de activitățile dumneavoastră sau ale noastre (sau de gama de activități) în legătură cu care sunt prelucrate aceste date cu caracter personal. Delimitarea secțiunilor individuale nu exclude cazurile în care aceste domenii de activitate individuale se vor suprapune în practică, ceea ce nu poate fi exclus.

Acestea sunt în special următoarele secțiuni:
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea de „cookie-uri” atunci când vizitați site-ul web mediket.ch/ro
• Această secțiune se referă la prelucrarea datelor dvs. personale pe care le obținem în legătură cu utilizarea modulelor cookie în timpul vizitelor dvs. pe site-ul nostru.
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea și navigarea ulterioară a site-ului web mediket.ch/ro – în afara contextului de utilizare a modulelor cookie
• Această secțiune va acoperi prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, cum ar fi:
• În cazul în care solicitați informații, sfaturi, o mostră etc. prin completarea formularului corespunzător de pe site-ul nostru.
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu trimiterea de comunicări comerciale (buletine informative) cu consimțământul persoanei fizice
• Această secțiune va include prelucrarea datelor în legătură cu trimiterea de comunicări comerciale (buletine informative) referitoare la bunuri similare sau la alte bunuri oferite de noi.

A SE VEDEA DETALIILE DE MAI JOS PENTRU FIECARE SECȚIUNE:

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE „COOKIE-URI” ATUNCI CÂND VIZITAȚI SITE-UL WEB mediket.ch/ro

Operator de date:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, cu sediul social: Praga 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, cod poștal 15600, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga sub nr. C 73868.

Datele de contact ale administratorului:
Sediul social (adresa de contact): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, Cod poștal 15600.
e-mail: info@benemedo.com, nr. de tel. +420 257 920 730

În ce situații va avea loc prelucrarea?
Aceasta include prelucrarea datelor dvs. personale pe care le obținem în legătură cu utilizarea cookie-urilor atunci când vizitați site-ul nostru web mediket.ch/ro
În cadrul site-ului web mediket.ch/ro folosim așa-numitele „cookie-uri”. Un cookie este un fișier text scurt pe care site-ul web vizitat îl (în acest caz mediket.ch/ro) trimite către browserul dumneavoastră.
Cookie-urile permit site-ului nostru să înregistreze informații despre vizita dumneavoastră pe site-ul nostru.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal (precum și o prezentare generală a categoriilor de date, temeiul juridic al prelucrării, perioada de stocare):

1. Scop: Necesitatea de a asigura operarea și funcționarea corectă a site-ului nostru web
• de exemplu, pentru a măsura traficul pe site-ul web sau pentru a personaliza afișarea site-ului nostru web
Date cu caracter personal prelucrate în acest scop pot fi, în special:
• adresa IP, datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor și alte date, după caz
• Sfera de cuprindere a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm poate varia de la caz la caz, în funcție de circumstanțele fiecărei persoane vizate, și avem grijă ca sfera de cuprindere a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră să fie cât mai mică posibil.

Temeiul juridic există un interes legitim al companiei noastre pentru acest scop de prelucrare (A se vedea articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD):
• interesul pentru buna funcționare a site-ului
Timp de depozitare date cu caracter personal cu operatorul:
• 13 luni de la ultima utilizare a acestor module cookie

2. Scop: Furnizarea de publicitate direcționată pentru bunuri de pe site-ul nostru, retargeting – adică în scopuri de marketing
• Acest lucru înseamnă că, dacă sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale obținute pe baza cookie-urilor, folosim instrumentele analitice ale portalului nostru web pentru a monitoriza comportamentul dvs. atunci când vizitați site-ul nostru web, ceea ce ne permite să reflectăm mai bine reacțiile vizitatorilor (inclusiv ale dvs.) și să adaptăm mediul site-ului web și portofoliul de produse prezentate la nevoile și interesele dvs.

Date cu caracter personal prelucrate în acest scop pot fi, în special:
• Adresa IP, datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor și alte date, după caz
• Sfera de cuprindere a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm poate varia de la caz la caz, în funcție de circumstanțele fiecărei persoane vizate, și avem grijă ca sfera de cuprindere a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră să fie cât mai mică posibil.

Temeiul juridic pentru acest scop de prelucrare este consimțământul dumneavoastră (a se vedea articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD), de exemplu, sub formă de:
consimțământ general – conform Oficiului, un astfel de consimțământ este, de asemenea, considerat a fi setarea PC-ului sau a browser-ului dvs. web pentru a permite oricărui site web (adică, în mod logic, și al nostru) să stocheze cookie-uri pe dispozitivul final (PC, smartphone etc.), sau
consimțământul individual – de exemplu, făcând clic pe „Permiteți modulele cookie” (sau pe alte butoane cu formulări similare) pe site-ul nostru web

Timp de depozitare date cu caracter personal cu operatorul:
• 13 luni de la ultima utilizare a acestor module cookies

Nu există alte scopuri de prelucrare
Nu vom prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus.

Furnizarea voluntară de date cu caracter personal
Nu aveți nicio obligație de a ne furniza datele dvs. personale. Prin urmare, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cui furnizăm datele dvs. personale?
Furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți („destinatarii datelor”) numai dacă acest lucru este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării lor.
Acestea sunt următoarele categorii de destinatari de date:
• furnizori de servicii de analiză web – Google Analytics
• operatorii de platforme pentru conturi de publicitate – Facebook, Google AdWords, Sklik
• furnizori de soluții/servicii de marketing – Hotjar

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara CEE
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt și nu vor fi divulgate către țări terțe din afara Spațiului Economic European (statele membre ale UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) sau către organizații internaționale în aceste scopuri.
Toți destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal menționați mai sus au sediul în UE.

Luarea automată a deciziilor. Profilarea.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în format electronic în mod automatizat.
În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, are loc, de asemenea, așa-numitul proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
Acest lucru înseamnă în mod specific că, în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, instrumentele analitice ale portalului nostru web pot să vă facă o ofertă orientată pentru a cumpăra produse care, conform analizei noastre, vă interesează sau ar putea să vă intereseze.

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți o serie de drepturi pe care le puteți exercita. Printre acestea se numără în special:
• dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
• dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal care vă privesc, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau de a solicita o restricție privind prelucrarea lor
• dreptul de a se opune prelucrării
• dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal – în cazul în care considerați că vă prelucrăm datele cu caracter personal cu încălcarea legii
• așa-numitul „drept la portabilitatea datelor”, care vă garantează:
• dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sub forma unui rezultat structurat (de exemplu, sub forma unui fișier electronic în format pdf)
• dreptul de a ne solicita să transferăm datele dvs. direct către un alt operator la alegerea dvs. (lucru pe care îl vom face dacă este posibil din punct de vedere tehnic).
În plus față de drepturile de mai sus, aveți următoarele drepturi suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră.

2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ȘI NAVIGAREA ULTERIOARĂ A SITE-ULUI WEB mediket.ch/ro – ÎN AFARA CONTEXTULUI DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIE

Operator de date:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, cu sediul social: Praga 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, cod poștal 15600, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga sub nr. C 73868.

Datele de contact ale administratorului:
Sediul social (adresa de contact): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, Cod poștal 15600.
e-mail: info@benemedo.com, nr. de tel. +420 257 920 730

În ce situații va avea loc prelucrarea?
Aceasta include prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați în situații care nu sunt legate de utilizarea cookie-urilor, cum ar fi:
• Dacă ne contactați cu întrebarea dvs. prin completarea formularului de contact corespunzător de pe site-ul nostru web.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal (precum și o prezentare generală a categoriilor de date prelucrate, temeiul juridic al prelucrării, perioada de stocare):

Scop: Furnizarea de beneficii peste standard pentru vizitatorii site-ului
• de exemplu, în scopul de a vă trimite răspunsuri la întrebările/solicitările dvs.

Date cu caracter personal prelucrate pentru aceste două scopuri pot fi în special:
• numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa IP și alte informații, după caz;
• domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm poate varia de la caz la caz, în funcție de circumstanțele fiecărei persoane vizate, și avem grijă ca domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește să fie cât mai mic posibil.

Temeiul juridic pentru acest scop de prelucrare este:
• interesul nostru legitim în procesarea răspunsului la cererea dumneavoastră de informații
• (a se vedea articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD)

Timp de depozitare date cu caracter personal cu operatorul:
• 10 ani de la primirea datelor cu caracter personal

Nu există alte scopuri de prelucrare
Nu vom prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus.

Furnizarea voluntară de date cu caracter personal
Nu aveți nicio obligație de a ne furniza datele dvs. personale. Prin urmare, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cui furnizăm datele dvs. personale?
Noi dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți („destinatarii datelor”) numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre voluntare față de dumneavoastră.
Această categorie de destinatari de date:
• furnizori de servicii de găzduire web – Active24
În bold este indicată denumirea comercială a platformei sub care operează acest destinatar de date.

Transferul de date cu caracter personal în afara SEE
Datele dvs. personale nu sunt și nu vor fi divulgate către țări terțe din afara Spațiului Economic European (statele membre ale UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) sau către organizații internaționale.
Destinatarul datelor dumneavoastră cu caracter personal menționat mai sus are sediul în UE.

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți o serie de drepturi pe care le puteți exercita. Printre acestea se numără în special:
• dreptul de a solicita accesul, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc
sau să solicite restricții privind prelucrarea acestora
• dreptul de a se opune prelucrării
• dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal – în cazul în care considerați că vă prelucrăm datele cu caracter personal cu încălcarea legii
• așa-numitul „drept la portabilitatea datelor”, care vă garantează:
◦ dreptul de a obține datele dvs. personale pe care ni le-ați furnizat sub forma unui rezultat structurat
(de exemplu, sub forma unui fișier electronic pdf)
• dreptul de a ne solicita să transferăm datele dvs. direct către un alt operator la alegerea dvs. (ceea ce vom face dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic).
În plus față de drepturile de mai sus, aveți următoarele drepturi suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră.

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN LEGĂTURĂ CU TRIMITEREA DE COMUNICĂRI COMERCIALE (BULETINE INFORMATIVE) CU CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI FIZICE

Operator de date:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, cu sediul social: Praga 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, cod poștal 15600, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga sub nr. C 73868.

Datele de contact ale administratorului:
Sediul social (adresa de contact): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, Cod poștal 15600.
e-mail: info@benemedo.com, nr. de tel. +420 257 920 730

În ce situații va avea loc prelucrarea?
Aceasta include cazurile în care ne furnizați în mod voluntar adresa dvs. de e-mail în scopul trimiterii de comunicări comerciale (buletine informative) și sunteți de acord să primiți astfel de comunicări comerciale la acea adresă de e-mail – de exemplu, bifând o casetă de selectare sau într-un alt mod transparent, clar și informat.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal (precum și o prezentare generală a categoriilor de date prelucrate, temeiul juridic al prelucrării, perioada de stocare):
Trimiterea de comunicări comerciale în scopuri de marketing (marketing direct)
• Acest lucru implică trimiterea de buletine informative cu oferte de produse ale noastre la adresa dumneavoastră de e-mail, inclusiv trimiterea de informații legate de bunuri, produse sau servicii oferite de noi.
Date cu caracter personal prelucrate în acest scop pot fi, în special:
• adresa dvs. de e-mail sau adresa IP, dar și alte adrese, după caz (de exemplu, numele și prenumele etc.);
• cu toate acestea, domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal prelucrate poate varia de la caz la caz, în funcție de circumstanțele fiecărei persoane vizate; cu toate acestea, ne asigurăm că domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră este întotdeauna cât mai mic posibil.
Temeiul juridic pentru acest scop de prelucrare, consimțământul dumneavoastră este
• (A se vedea articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD)
Timp de depozitare date cu caracter personal cu operatorul
• 10 ani de la primirea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Nu există alte scopuri de prelucrare
Nu vom prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus.

Furnizarea voluntară de date cu caracter personal
Nu aveți nicio obligație de a ne furniza datele dvs. personale. Prin urmare, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cui furnizăm datele dvs. personale?
Furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți („destinatarii datelor”) numai dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării și trimiterii de comunicări comerciale.
Acestea sunt următoarele categorii de destinatari de date:
• furnizori de servicii de găzduire web – Active24
• furnizori de instrumente de marketing prin e-mail – Mailchimp
În bold sunt indicate denumirile comerciale ale serviciilor și platformelor sub care operează acești destinatari de date.

Transferul de date cu caracter personal în afara SEE
Operatorul serviciului de marketing prin e-mail Mailchimp este The Rocket Science Group LLC, o societate comercială cu sediul în Statele Unite ale Americii (SUA). În legătură cu intenția noastră de a utiliza serviciul, datele dvs. personale vor fi, prin urmare, următoarele vor fi transferate în SUA.
În conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei, datele cu caracter personal pot fi transferate în mod liber din UE către organizații din SUA care se află pe „Lista de organizații din cadrul Scutului de confidențialitate” menținută și pusă la dispoziția publicului de către Departamentul de Comerț al SUA. Mailchimp se află pe această listă și, prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către aceasta.
Cu excepția cazului în care se menționează altfel mai sus, datele dvs. personale nu sunt și nu vor fi dezvăluite către țări terțe din afara Spațiului Economic European (statele membre ale UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) sau către organizații internaționale.

Luarea automată a deciziilor. Profilarea.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în format electronic în mod automatizat.
În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, are loc, de asemenea, așa-numitul proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
Acest lucru înseamnă în mod specific că, în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, instrumentele analitice ale portalului nostru web sunt capabile să facă oferte orientate de produse de pe site-ul nostru web care, conform analizei noastre, vă interesează sau ar putea să vă intereseze.
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include crearea de profiluri). Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți o serie de drepturi pe care le puteți exercita. Printre acestea se numără:
• dreptul de a solicita accesul, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc
sau să solicite restricții privind prelucrarea acestora
• dreptul de a se opune prelucrării
• dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
• dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal – în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal
prelucrăm cu încălcarea reglementărilor legale
• așa-numitul „drept la portabilitatea datelor”, care include:
◦ dreptul de a obține datele dvs. personale pe care ni le-ați furnizat sub forma unui rezultat structurat
(de exemplu, sub forma unui fișier electronic pdf)
◦ dreptul de a ne solicita să transferăm datele dumneavoastră direct către un alt operator la alegerea dumneavoastră (ceea ce vom face dacă este fezabil din punct de vedere tehnic).
În plus față de drepturile de mai sus, aveți următoarele drepturi suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră.

PREZENTAREA GENERALĂ A DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal ale persoanei vizate
În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține din partea noastră confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la aceste date cu caracter personal și la următoarele informații:
• scopuri de prelucrare;
• categoriile de date cu caracter personal vizate;
• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;
• perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care aceasta nu poate fi determinată, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;
• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (pentru Republica Cehă, Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal);
• existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora sau de a vă opune unei astfel de prelucrări;
• toate informațiile disponibile cu privire la sursa datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acestea au fost obținute direct de la dumneavoastră;
• faptul că are loc un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative privind procedura utilizată și semnificația și consecințele previzibile ale unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastră;
• în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, aveți dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare în temeiul articolului 46 din RGPD care se aplică unui astfel de transfer.

Vă vom furniza o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative pentru copii suplimentare la cererea dumneavoastră.
Dacă solicitați aceste informații în format electronic, vă vom răspunde în forma electronică utilizată în mod obișnuit (cu excepția cazului în care ne solicitați o altă formă de ieșire).

2. Dreptul la reparații
În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți, de asemenea, dreptul de a vă completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)
În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate și suntem obligați să ștergem datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
• vă retrageți consimțământul pe baza căruia au fost prelucrate datele cu consimțământul dumneavoastră și nu mai există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (în cazul în care prelucrarea se bazează pe necesitatea de a satisface un interes public sau interesul nostru legitim), în cazul în care nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare;
• să se opună prelucrării în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul legislației Uniunii Europene sau a legislației cehe;
• datele cu caracter personal au fost colectate în contextul oferirii de servicii ale societății informaționale copilului;

În cazul în care vă dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem, așa cum se descrie mai sus, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa alți operatori care prelucrează aceste date cu caracter personal că le solicitați să șteargă orice referințe, copii sau replici ale acestor date cu caracter personal.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, vă rugăm să rețineți că nu vom fi obligați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care este necesar:
• pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
• pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în temeiul legislației Uniunii Europene sau a legislației cehe sau pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice;
• din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
• în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în cazul în care dreptul dumneavoastră menționat la alineatul (1) este susceptibil să împiedice sau să compromită grav îndeplinirea scopurilor prelucrării respective;
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării
În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în oricare dintre următoarele cazuri:
• negați exactitatea datelor cu caracter personal – în acest caz, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va fi restricționată pentru perioada necesară pentru a verifica exactitatea datelor cu caracter personal;
• în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este ilegală și refuzați ca datele dvs. cu caracter personal să fie șterse și solicitați în schimb o restricție privind utilizarea acestora;
• în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți în continuare nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
• dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (dacă acestea sunt prelucrate din motive de interes public sau în interesul nostru legitim) – în acest caz, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va fi restricționată până când se va verifica dacă motivele legitime din partea noastră prevalează asupra motivelor legitime din partea dvs;

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, aceste date cu caracter personal pot fi prelucrate, cu excepția stocării, numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale, pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru. În acest caz, vă vom informa în prealabil că restricția privind prelucrarea va fi ridicată.

5. Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării
Suntem obligați să notificăm destinatarii individuali cărora le-au fost dezvăluite datele dvs. cu caracter personal cu privire la orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu drepturile dvs. de mai sus, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită un efort disproporționat. Dacă solicitați acest lucru, vă vom informa cu privire la acești destinatari.

6. Dreptul la portabilitatea datelor
În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs. sau este necesară pentru executarea unei relații contractuale cu noi sau dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate, dvs. în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:
• dreptul de a obține datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat; și
• dreptul de a transfera datele către un alt operator.
În cazul în care vă exercitați un astfel de drept, suntem obligați să îl respectăm. Cu toate acestea, dreptul dvs. la portabilitatea datelor nu trebuie în niciun caz să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
În exercitarea dreptului dumneavoastră la portabilitatea datelor, aveți dreptul de a vă transmite datele cu caracter personal direct de la un operator la un alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului dumneavoastră la ștergere. Acest drept nu se aplică în cazul prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice.

7. Dreptul de opoziție
În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (în cazul în care prelucrarea este efectuată din motive de interes public sau de interes legitim), inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții, din motive legate de situația dvs. particulară. În acest caz, nu vom continua să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra că avem motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, care include crearea de profiluri în cazul în care acestea sunt legate de acest marketing direct. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

8. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau care vă afectează în mod semnificativ într-un mod similar. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia este:
• necesare pentru încheierea sau executarea contractului dintre dumneavoastră și noi;
• permise de legislația Uniunii Europene sau a Republicii Cehe;
• pe baza consimțământului dumneavoastră expres.
În cazul în care decizia automatizată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit, vom lua măsurile adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime, cel puțin dreptul la intervenție umană din partea operatorului, dreptul de a vă exprima opiniile și dreptul de a contesta decizia relevantă.

9. Notificarea persoanei vizate cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal
În cazul în care o anumită încălcare a datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica încălcarea fără întârzieri nejustificate.
Cu toate acestea, notificarea unei încălcări a securității datelor cu caracter personal nu este necesară dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
• au fost instituite și aplicate măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate pentru datele dumneavoastră cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special cele care fac datele de neînțeles pentru orice persoană care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea
• am luat măsuri de urmărire pentru a ne asigura că riscul ridicat la adresa drepturilor și libertăților dumneavoastră nu mai este probabil să apară
• ar necesita un efort disproporționat. În acest caz, veți fi informat în același mod eficient.

10. Notificarea măsurilor luate
La cererea dumneavoastră, vă vom furniza (în legătură cu drepturile pe care vi le-ați exercitat) informații privind măsurile luate, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii dumneavoastră. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar și având în vedere complexitatea și numărul de cereri. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, împreună cu motivele întârzierii.
În cazul în care faceți o cerere în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați altfel.
În cazul în care nu luăm măsurile pe care le-ați solicitat, vă vom informa fără întârziere, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii dumneavoastră, cu privire la motivele pentru care nu am luat măsurile necesare și la posibilitatea de a depune o plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal și de a solicita protecție judiciară.
Informațiile privind orice acțiune întreprinsă de noi în legătură cu drepturile dumneavoastră exercitate sunt furnizate și realizate în mod gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care solicitările dumneavoastră sunt în mod evident nefondate sau nerezonabile, în special pentru că sunt repetitive, putem:
• să impună o taxă rezonabilă, luând în considerare costurile administrative implicate de furnizarea informațiilor sau comunicării solicitate sau de întreprinderea acțiunii solicitate
• refuză să dea curs cererii.

Vă puteți exercita drepturile în format electronic, trimițând un e-mail la adresa noastră de e-mail: info@benemedo.com, sau trimițând cererea dvs. prin poștă la adresa noastră Benemedo s.r.o., Praga 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, Cod poștal 15600.

Praga, pe 1.2.2022
Benemedo s.r.o.