Mediket гама продукти

Открийте повече:

Mediket Prevent

Shampoo for mild forms of dandruff & dandruff prevention

Открийте повече

Mediket Versi

Cleansing gel for scalp and overall body care.

Открийте повече

Mediket Plus

Shampoo for serious dandruff.

Открийте повече

Mediket Ictamo

Shampoo for severe scalp problems.

Открийте повече

Не сте сигурни кой е подходящият за Вас продукт?
Потърсете съвет.